Stacks Image 3
FABRICE MOINET - WIRED
foto Fabrice Moinet
onsdag/wednesday 27.05. 10.00 – 22.00
torsdag/thursday 28.05. 10.00 – 22.00
fredag/friday 29.05. 10.00 – 22.00
lørdag/saturday 30.05. 10.00 – 22.00
SKRIVESTUA

Artist: Fabrice Moinet
Sound Installation: [wired] 
Norsk
[wired] er fortsettelsen av to tidligere lydinstallasjoner; [timeline - india] og [ot-er]. Disse installasjonene var basert på field-recordings der lytterens tidslinje var linket til opptakenes tidslinje. [timeline-India] bestod av opptak gjort over en mnd i India i 2009 og [ot-er] fra to års opptak inne i en tradisjonell rorbu i Stamsund hvor en hun-oter hadde bygget bolig rett under tregulvet. Gjennom å bruke det samme opptak og lyttetid prinsippet er [wired] en mulighet til å lytte fra forskjellige steder som er knyttet sammen over flere dager. I opptakene fra disse stedene er det også vevet inn opptak fra Japan og fra Stamsund vinteren 2020, for å sette stedene i perspektiv. Denne installasjonen er også en invitasjon til lytteren til å isolere seg selv, og la seg synke inn i de soniske detaljene i et lydopptak. 

Fabrice Moinet er utdannet innen matematikk og fysikk. Etter universitetet i 1996 tok han eksamen som lydingeniør og begynte å jobbe i et platestudio i Bordeux (FR) Han var interessert i den fremvoksende tekniske komputetuniverset og var medlem av Ircam (Institute of music research) i Paris og arbeidet ved La Villet innen jazz og improvisert musikk. Senere flyttet han til Belgia og ble involvert i danseproduksjoner som lyd-designer. Han utviklet kunnskap om elektronisk hardware og computer programmering for å tilpasse sitt musikalske arbeid til site-specific forestillinger. De siste årene har Fabrice vært basert i Stamsund(NO), hvor han nå fokuserer spesielt på landskap-opptak.

Engelsk
[wired] is the continuation of two previous sound installations; [timeline - india] and [ot-er]. These installations were based on field-recordings where the listening time was linked to the recording time. [timeline-India] consisted of recordings made during one month in India in 2009 and [ot-er] from two years of recordings inside an traditional fisherman cabin in Stamsund where a female otter have been setting up her shelter under the wooden floor.
Using the same recording and listening time principle, [wired] is a proposition to listen from different locations connected together during several days. Weaving into these locations recordings there are recordings made in Japan and Stamsund during the winter 2020 to put locations in perspective. This installation is also an invitation for the listener to simply isolate themselves to seek into the sonic details of a sound recording.