Stacks Image 3
FIN/ WAKKA WAKKA - THE IMMORTAL JELLYFISH GIRL
foto Andy Manjuck
tirsdag/tuesday 26.05. 20.00
onsdag/wednesday 27.05. 19.30
FRYSEROM 5, HURTIGRUTEKAIA

Engelsk
The future according to The Fantastic Mr. Fox (the non-fictional one):
 
In a distant, or maybe not so distant future, humans have genetically modified themselves and other species in order to survive. Interbreeding leads to the creation of new hybrid species.  Overpopulation, pollution, deforestation and climate change have brought a massive global shortage of natural resources. The great wars begin. Large parts of the world are turned into radioactive wastelands.  Technologically enhanced humans, led by all-seeing inter-connected elders: Doyennes, live in giant self-supporting cities and they have declared victory.
 
But some are still fighting.
 
In an underground lab in the middle of a wasteland something is happening that will forever change the world. The Turtleman, a centuries old scientist and mass murderer is working on a secret plan to wipe out all of the humans and restore the Earth's eco-systems.  He is creating his newest weapon: The Immortal Jellyfish Girl. And she is about to bloom.

Norsk
Fremtiden ifølge Den Fantastiske Mr. Fox (den uoppdiktede):

I en fjern, eller kanskje ikke så fjern fremtid, har menneskene genmodifisert seg selv og andre arter for å overleve. Miksing av forskjellige raser har skapt nye hybride arter. Overbefolkning, forurensing, avskoging og klimaforandringer har skapt en massiv global mangel på naturressurser. De Store Krigene begynner. Radioaktivt ødeland dekker storparten av vår tidligere så vakre planet. Teknologisk modifiserte mennesker, ledet av alt-overseende inter-koblede gamlinger: Doyennes, lever i enorme selvforsynte byer og de har erklært seier.

Men noen kjemper videre.

I et undergrunns laboratorium langt ute i ødemarken skjer det noe som vil forandre verden for alltid. Skilpadde Mannen, en eldgammel forsker og massemorder, arbeider med en hemmelig plan om å utslette alle mennesker og gjenopprette jordens naturlige økosystem. Han lager sitt nyeste våpen: Den Udødelige Glassmanet Jenta! Og hun er i ferd med å blomstre…. 

Wakka Wakka
Wakka Wakka er et prisvinnende teaterkompani, med base i Oslo og New York. WW har produsert sine fire siste storproduksjoner på Figurteatret: Fabrik (2007), Baby Universe (2010), Saga (2012) og Made in China (2015). “The Immortal Jellyfish Girl” blir den femte større samproduksjonen med Figurteatret i Nordland.
 
Credits (medvirkende):
Directors/concept/story/design: Kirjan Waage and Gwendolyn Warnock
Written by:  Kirjan Waage and Gwendolyn Warnock with the ensemble
Ensemble:
Jon Levin
Dorothy Loechel
Andy Manjuck
Peter Russo
Kirjan Waage 
Gwendolyn Warnock
Puppets: Kirjan Waage
Masks built by:  Dorothy Loechel
Scenography and Props built by: Jon Levin, Dorothy Loechel, Tim Lucassen, Andy Manjuck, Peter Russo, Jan Erik Skarby
Producer USA: Gaby Brechner
Lighting Design:  Jan Erik Skarby
Sound design and Sound technician: Thor Gunnar Thorvaldson
Original Music by: Thor Gunnar Thorvaldson, Lars Petter Hagen, Gwendolyn Warnock
Projection Designs: OBLSK, Tom Gustafson and Cory Krueckeberg
Projection Mapping: Andy Manjuck
Jellyfish: Eve Warnock
Seams and "Pellementering": Jack Markussen ved Jack Markussens Pellementmakeri
Wakka Wakka: 
Gabrielle Brechner, Andy Manjuck, Peter Russo, Kirjan Waage, Gwendolyn Warnock
Figurteatret i Nordland:
Jan Erik Skarby, Tim Lucassen, Preben Faye-Schjøll, Geir-Ove Andersen, Anita Bjørnstad og Anne Sørfjell