Stacks Image 7
ALFREDO ZINOLA - OTHER WORLD
foto Abigail Conway
tirsdag/tuesday 26.05. 10.00 and 12.00
onsdag/wednesday 27.05. 10.00 and 12.00
torsdag/thursday 28.05. 10.00 and 12.00
SVARHOLT SKOLE


Artist: Alfredo Zinola 
Forestilling: Other World - Performance for a classroom
Engelsk 
In everyday life, a classroom is usually a practical, functionally arranged place. All the things, bags, desks, pens, books are used "zick-zack": quickly and with a precise goal.

How about pausing for a moment and take a look at the things in the room?

It might be the chance to see things under a different light, noticing what happens in the classroom when the kids are out of school. To do this, we first have to stop, distance ourselves, sit on the edge of the room and look from a different perspective. Just in that moment we might be able to notice the traces of the campfire that the chairs organized last night… Other World is an invitation to immerse yourself in a classroom as you would look into an aquarium.

Other World wants to provide an aesthetic experience that can shift the perception children have of their daily space. A school is a highly codified environment, where everybody knows what to expect and how to behave, in each “possible” situation. The way children perceive their surrounding and themselves in it, influences how they develop their personality.
The goal of this project is to create an immersive performance that challenges the environment of a class room, by transforming it into an extraordinary space.

Norsk
Til hverdags er klasserommet et praktisk og funksjonelt organisert sted. Alle tingene, ryggsekker, pulter, penner og bøker brukes raskt og målrettet. 

Hva med å stoppe opp et lite øyeblikk og se nøyere på tingene i rommet?

En mulighet til å se det i et annet lys er å se hvordan klasserommet ser ut når barna ikke er til stede. For å gjøre dette må vi stoppe opp litt, distansere oss selv, sitte i utkanten av rommet og prøve å se det i et annet perspektiv. I et slikt øyeblikk kan vi kanskje evne å legge merke til sporene fra leirplassen stolene ble organisert som kvelden i forveien..
Other World er en invitasjon til å senke deg ned i klasserommet på samme måte som du ser ned i et akvarium.

Other World forsøker altså å gjøre et estetisk eksperiment som kan forandre barnas opplevelse av sitt daglige sted. Skolen er et veldig kodet miljø, der alle vet hva de kan forvente og hvordan man skal oppføre seg i alle situasjoner. Måten barna oppfatter sine omgivelser på, og seg selv i dem, influerer på hvordan de utvikler sin personlighet. Målsetningene med dette prosjektet er å skape en immersive forestilling som utfordrer klasserommets miljø, gjennom å transformere det til et ekstraordinert sted.

by: Alfredo Zinola
with: Anne-Hélène Kotoujansky und Alfredo Zinola
Music: TBA
Light: Marek Lamprecht
Creative Producer: Micaela Kühn Jara
Thank you to: Abigail Conway und André Uerba
A production of Alfredo Zinola with dem tanzhaus nrw und Stamsund Teaterfestival Norway.
Supported by: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste und Kulturreferat der Landeshauptstadt Muenchen.