VELKOMMEN TIL STAMSUND TEATERFESTIVAL 2019

Stamsund Teaterfestival er en blanding av fest i fiskeværet, faglig samtale og spesielle scenekunstopplevelser.

Vår viktigste ingrediens har hele tiden vært hjemstedet vårt, fiskeværet Stamsund. Med sin geografi, natur, arkitektur og ikke minst sin folkelige åpenhet og hjertevarme gjør Stamsund oss unike. Denne rammen bidrar til at vi ikke ligner på noen annen scenekunstfestival i verden. Tusen takk for at dere holder ut med oss fremdeles!

Stamsund Teaterfestival er en sosial og faglig plattform for den utprøvende og prosessorienterte scenekunsten. Det er vår oppgave å være der for de kunstnerne som jobber med fallhøyde, som utfordrer og konfronterer oss - de kunstnerne som setter oss på sporet og minner oss om hvilke potensial som ligger i denne uttrykksformen i fremtiden.

Festivalen i 2019 preges av at vi inntar mange forskjellige rom. For det første er vi stolte av å kunne invitere artister og publikum til vår nye hovedscene på Teater NOR som har fått splitter nytt amfi. I tillegg til Figurteatret, Galleri 2 og E&G Teater, foregår det ting i gamle fryserier, lagerhaller, det gamle postkontoret, Velferden, den gamle gule taxibua, Skjærbrygga, i turistbusser, på Kvalnes, og ikke minst på Meieriet på Leknes.

Festivalens hjerte, nyrer og lever – festivalkroa er i år delt mellom puben på Skjærbrygga fra tirsdag til torsdag - for å kulminere med et heidundrende party på hurtigrutekaia fredag og lørdag. Skjenkemester Kristoffer Sandholm garanterer lave skuldre og varm stemning nederst på kaia – et sted der alle er velkomne.

Hjertelig takk til Figurteatret i Nordland, E&G Teater og Galleri 2 som bidrar med gode egenproduserte programposter og forestillinger. En stor takk også til våre tilskuddspartnere, våre sponsorer og vår fantastiske stab for godt samarbeid i avviklingen av festivalen. Jeg vil også takke deltagende kunstnere, publikum og alle andre gode krefter som gjør denne festivalen mulig. God festival!
 
Hilsen Thorbjørn Gabrielsen
Kunstnerisk leder
--------------------------------------*--------------------------------------------
Stamsund Teaterfestival is a fishing village fiesta, it is conversations on theatre, and events in the performing arts.
The most important ingredient of the festival is, as always, our homestead, Stamsund the fishing village. Stamsund makes our festival unique, with its geography, nature, architecture, and of course the good hearted nature of its inhabitants. This framework really makes this festival like nothing else. Thank you very much, for still going through with this, with us.
Stamsund Teaterfestival is both a social and a professional platform for the innovative and process oriented performing arts. It is our job to provide an arena for artists who challenges and confronts us, and works with a certain level of risk: Artists who may point us in the direction of the future, and remind us of the potential of the form – artists who push performing arts forward.
The festival in 2019 will take place in many different locations. We are proud to invite artists and audience to our brand new amphitheater on the main stage at Teater Nor. It will be stuff going on both at Figurteatret, Galleri 2 and E&G Teater, but also in old cold storages, the old post office, Velferden, the old Taxi stall, Skjærbrygga, in tourist busses, in Kvalnes and at Meieriet in Leknes.
The heart of the festival – the festival pub this year will be at Skjærbrygga the first three days; Tuesday to Thursday. At Friday and Saturday we will make a whopping great party at the festival pub at the Hurtigrute quay. Warmly welcome to everybody!
Thanks a lot to Figurteatret i Nordland, Vestvågøy Kulturskole, Scene Lofoten and Galleri 2 that contributes with their own performances and program during the festival. Gratefully thanks to our sponsors and our wonderful crew for helping us in the making of this festival. Thanks to the artists, the audience and all others that makes this festival happen. Enjoy the festival!
Best regards Thorbjørn Gabrielsen
Artistic director