VELKOMMEN TIL STAMSUND TEATERFESTIVAL 2020
Stamsund Teaterfestival er en blanding av fest i fiskeværet, faglig samtale og bredt sammensatte scenekunstopplevelser.
Vi er også en sosial og faglig plattform for den utprøvende og prosessorienterte scenekunsten. Det er vår oppgave å være der for kunstnere som jobber med fallhøyde, som utfordrer og konfronterer oss - de kunstnerne som minner oss om hvilke potensial som ligger i denne uttrykksformen i fremtiden.

Årets festival rommer et stort og sammensatt program både for voksne, barn og ungdom. Vi byr på et bredt spekter av temaer som kritikk, kjønn, makt, klima, plastforsøpling, fremtidsdystopier og strukturelle utfordringer i samfunnet. Denne fargerike buketten av villblomster rommer dog en tydelig understrøm som tangerer aktuelle dimensjoner i den moderne scenekunsten: erkjennelsen av at estetikk, etikk og politikk alltid er forbundet. 

Festivalens hjerte, nyrer og lever – festivalkroa er i år på puben på Skjærbrygga hele uka – og forsterkes med tre heidundrende club-kvelder på hurtigrutekaia i regi av kunstnerkollektivet Lecken Berlin torsdag, fredag og lørdag. Alle er velkomne!

Vår viktigste ingrediens har hele tiden vært hjemstedet vårt, fiskeværet Stamsund. Med sin geografi, natur, arkitektur og ikke minst sin folkelige åpenhet og hjertevarme gjør Stamsund oss unike. Denne rammen bidrar til at vi ikke ligner på noen annen scenekunstfestival i verden. Takk for at dere fremdeles holder ut med oss!

Hjertelig takk også til Nordland Teater, Figurteatret i Nordland, og Galleri 2 som bidrar med gode egenproduserte programposter og forestillinger. En stor takk også til våre tilskuddspartnere, våre sponsorer og vår fantastiske stab for godt samarbeid i avviklingen av festivalen. Jeg vil også takke deltagende kunstnere, publikum og alle andre gode krefter som gjør denne festivalen mulig. God festival!
 
Hilsen Thorbjørn Gabrielsen
Kunstnerisk leder
--------------------------------------*----------------------------------------

Welcome to the 20th edition of Stamsund Teaterfestival — we offer you interesting performances, in-depth conversations about performing arts, as well as an unforgettable party in a fishing village!

Stamsund Teaterfestival is both a social and a professional platform for innovative and process-oriented performing arts. We aim to provide an arena for artists who challenge and confront us, and work with a certain level of risk: Artists who point to the future - who push performing arts forward.

This year’s festival contains a comprehensive artistic program for both adults and young people. We are offering a broad spectre of topics such as sex, power, climate, plastic pollution, dystopic visions and social structural challenges. The undercurrent of this bouquet of wildflowers
leads us to most relevant dimensions in the modern performing arts: The recognition of the fact that aesthetics, ethics and politics are interlinked. 

The heart of the festival – the festival pub will be at Skjærbrygga the entire week. Thursday, Friday and Saturday the artistic collective Lecken Berlin will make a whopping party down at the Hurtigrute quay. Welcome everybody!

The most important ingredient of the festival is, as always, our homestead, Stamsund the fishing village. Stamsund makes our festival unique, with its geography, nature, architecture, and of course the good hearted nature of its inhabitants. This framework makes this festival stand out. Thank you for your continuing support!

Thanks to Figurteatret i Nordland, Nordland Teater, and Galleri 2 that contribute with their own performances and program during the festival. We also want to thank our sponsors and our wonderful crew for helping us in the making of this festival. Thanks to the artists, the audience and everyone that makes this festival happen. Enjoy the festival!

Best regards Thorbjørn Gabrielsen
Artistic director