ANNE MEEK POLIKLINIKK FOR DRAMATURGI OG STEDSUTVIKLING

lørdag/sarurday 01.06 kl. 13.00
VELFERDEN
Dr. Anne Meek er en erfaren norsk regissør, dramaturg og pedagog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2018 med tittelen «Kultursatsing og stedsutvikling. En dramaturgisk analyse av kultursatsinger i tre norske kommuner».

Skal du lage festival? Har du aktuelt prosjekt du vil ha tilbakemelding på? Under festivalen vil det bli opprettet en Poliklinikk for dramaturgi og stedsutvikling der Dr Meek, både etter timeavtale eller også mer akutte tilfeller vil bidra til aktuelle stedsutviklingsprosjekt med dramaturgiske virkemidler. Behandlingen er gratis. Ta gjerne med bilder til konsultasjonen. Timer kan forhåndsbestilles, eller bestilles etter foredraget. Timebestilling pr sms til 99558622! Poliklinikken er lokalisert på Velferden og åpningstider er fredag 31. mai fra 16.00 til 17.30, og lørdag 1. juni fra 11.00-12.30. (Åpningstiden kan bli justert.)

Troen på kultursatsing som strategi for stedsutvikling stod sterkt i Norge rundt årtusenskiftet. Det ble hevdet at det å satse på kultur ville føre til ringvirkninger i form av både bolyst, befolkningsvekst og næringsutvikling.. I sin doktorgrad fra 2018 har Anne Meek forsket på kultursatsingene i et tverrfaglig kulturvitenskapelig og teatervitenskapelig, nærmere bestemt dramaturgisk perspektiv. Avhandlingen er basert på feltarbeid i tre norske kommuner som på ulike måter valgte kultur som sin stedutviklingsstrategi Resultatet av analysene i avhandlingen utfordrer den tradisjonelle bruken av dramaturgi som verktøy for opplevelsesøkonomi og stedsutviklingsfeltet. I sitt foredrag forteller hun om hvordan dramaturgiske tendenser påvirker forholdet mellom steder og mennesker, og hvorfor noen steder lykkes og andre ikke på bakgrunn av dramaturgisk analyse.