Stacks Image 3
LOST AND FOUND PRODUCTIONS/METTE MYHRS DRAMAGRUPPE CRAZY BANANAS WORKSHOPEN/ THE WORKSHOP KVISKREKLAN

onsdag/wednesday
torsdag/fhurday
fredag/friday
SECEN X OG OVER ALT/AND ALL OVER THE PLACE


Oppsummering av ukas arbeid/
Summary of the week's work
Lørdag/Saturday 01.06. 17.00
TEATER NOR LILLE

Vi tror på kunst.
Vi vil ruste oss med kunsten som våpen.
Vi er klare for væpna revolusjon.
 
Lost and Found productions (Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising) holder workshop under årets festival, og sammen med workshopdeltakerne danner vi en hær: KviskreKlan.
KviskreKlan skal okkupere Stamsund med kunst som våpen. Vi skal søke tilflukt sammen, og sprenge grensene som skiller oss fra hverandre. Vi skal lage den kunsten vi tror på. Vi skal infiltrere, spionere og aksjonere. Gjennom hele uka vil det gjennomføres kunstneriske aksjoner; performancer, installasjoner og pop-up-konserter.

Dette er en krigssone.
Kunst kan være et bomberom - et sted å flykte.
Kunst kan være et våpen - en motstand.
Men kunsten kan også være der i god nok tid.
Kunsten kan ta vare på de ensomme ulvene før ulven tar dem.

Se etter medlemmer i uniform. Informasjon vil lekke ut. 
Finn hovedkvarteret. Finn sammen. Du er allerede en del av oss.
Masseaksjon og introduksjon til klanen for nye medlemmer, Scene X er vår base camp.

______________________________________________________
We believe in art.
We believe in art as our armor
We are ready for an armed revolution.

Lost and Found productions (Nikoline Spjelkavik and Victoria Røising) are leading a workshops during the festival, and together with the participants we will form an army: KviskreKlan.
KviskreKlan will occupy Stamsund with art as our weapon. We will seek shelter together and blast the barricades that separates us. We will create the art we believe in. We will and take action. We will act. Throughout the week we will execute artistic actions; performances, installations and pop-up-concerts.

This is a warzone.
Art can be a shelter – a place to hide.
Art can be a weapon – a resistance.
But art can also be there in time.
Art can take care of the lonely wolves before they’re taken by the wolves.

Look for uniformed members. Information will leak.
Find the headquarter. Find each other. You are already a part of us.
Occupation and information for new members,
Scene X is our base camp.