FINN IUNKER PRAKSIS – ESSAYS OM LITTERATUR OG SAMFUNN
torsdag/thursday 28.05. 10.00 DEL 1
fredag/friday 29.05. 10.00 DEL 2
KONFERANSEROMMET SKJÆRBRYGGA

Seminar
Norsk
Finn Iunker foreleser over to dager med utgangspunkt i sin ferske essaysamling Praksis. Essays om litteratur og samfunn 2015–2018. Her er temaene mange: den kontroversielle Torgersensaken, Bertolt Brechts forhold til myndighetene i DDR, forfatteretikk, Walter Benjamins død i Portbou, riksmålssaken og rituell omskjæring av gutter. Men understrømmen i essayene tangerer en aktuell dimensjon i den moderne scenekunsten: erkjennelsen av at estetikk, etikk og politikk alltid er forbundet. 

Iunker er en prisbelønnet norsk forfatter og dramatiker med to doktorgrader. Han har blant annet skrevet stykkene The Answering Machine, Play Alter Native, Ifigeneia og Dealing With Helen som her i Norge er iscenesatt av Verk produksjoner. Iunkers stykker er hyppig spilt på forskjellige europeiske scener. 
 
Engelsk
Finn Iunker gives a lecture over two days based on his new book Praksis. Essays on literature and society 2015-2018. It covers many topics: The controversial Torgersen case, Bertolt Brecht's relationship with the government in DDR, author ethics, Walter Benjamin’s death in Portbou, the fight for the promotion of riksmål (riksmål is a variety of the Norwegian language) and ritualistic circumcision. Still the undercurrent in his book leads us to dimensions who are most relevant to the modern performing arts: The recognition of the fact that aesthetics, ethics and politics always are closely connected. 

Iunker is a prize-winning Norwegian author and playwright with two PHDs. He is responsible for plays like The Answering Machine, Play Alter Native, Ifigeneia og Dealing With Helen staged by Verk Productions. Iunker’s plays are often staged in different European theatres.