UTDANNINGSPROGRAM/SAMTALER
EDUCATIONAL PROGRAM/TALKS

onsdag/wednesday 29.05
08.30- YOGASTUDIO
09.30 Mona Sveum
Deva Yoga klasse

10.00. VELFERDEN
Anniken Greve
Breakfast lecture:
On (Not quite) Knowing Oneself

14.00 VELFERDEN
Kunstnersamtale

16.00 VELFERDEN
Samtale med utstillendekunstnere hos Gallerie 2

torsdag/thursday 30.05
08.30- YOGASTUDIO
09.30 Mona Sveum
Deva Yoga klasse

10.00. VELFERDEN
Anniken Greve
Breakfast lecture:
On (Not quite) Knowing Oneself

14.00 VELFERDEN
Kunstnersamtale

fredag/friday 31.05
08.30- YOGASTUDIO
09.30 Mona Sveum
Deva Yoga klasse
10.00 VELFERDEN
Anniken Greve
Breakfast lecture:
On (Not quite) Knowing Oneself

14.00 VELFERDEN
Kunstnersamtale

lørdag/saturday 01.06
08.30- YOGASTUDIO
09.30 Mona Sveum
Deva Yoga klasse

10.00. VELFERDEN
Anniken Greve
Breakfast lecture:
On (Not quite) Knowing Oneself

12.00 THE TALKING SHOP
Chrissie Poulter & the local teens
presentation
The Talking Shop

13.00
VELFERDEN
Anne Meek
Kultur- og stedsutvikling –
trylleformular for norske byer og tettsteder?

15.00 VELFERDEN
Kunstnersamtale

17.00 TEATER NOR LITEN
Lost and Found Productions & Crazy Bananas
Oppsummering av ukas arbeid