UTDANNINGSPROGRAM/SAMTALER
Hva kan vi lære av festivalen? Her tenker vi bredt; på selve arrangementet og festivalformatet, konteksten verkene presenteres i, programmeringen og ikke minst kommunikasjonsflaten mellom artist og publikum.

Læring i vår sammenheng er knyttet opp mot sammenkomst og felles erfaring gjennom særegne og overraskende opplevelser, en felles lidenskap, forventningen om en form for innsikt, en kreativ mulighet.

Vi forsøker å lage et rom med lav terskel for debatt og refleksjon, der vi tenker sammen på hvordan vi kan bringe våre opplevelser og essensen av de kunstneriske prosessene med oss videre i dagliglivet.

-----------

What can we learn from the festival? Under this heading we broaden our approach and consider the event in itself, the festival format, the context of the works, programming, and finally the communicative space that opens in between artist and audience.

Learning is in this sense linked to the fact that we are gathered and have mutual experiences through distinct and unexpected adventures, a shared passion, the expectance of new understanding, a creative opportunity.

To address this issue we attempt to create a space for debate and reflection, without demanding verifiable results, where we collectively contemplate on how to bring our experiences and the essence of the artistic processes, into our every day lives.