Stacks Image 11
BAKTRUPPEN SURPRISE
foto T. Gabrielsen
torsdag/thursday 28.05. 21.00
UTE I ROKKVIKA


Norsk
Den legendariske Baktruppen kommer tilbake til Stamsund!! 
Få grupper (om noen) har vært mer omtalt, mer omdiskutert, spredd mer forargelse - men også glede og forundring enn nettopp Baktruppen. Gruppen har gjestet Stamsund med sine forestillinger mange ganger i regi av Stamsund Teaterfestival, men også før festivalen eksisterte var de innom med forestillingen “SuperPeer”. 

Best huskes kanskje Stamsundundersøkelsen, der vårt lille fiskevær fikk skulpturen Turisten i gave. Baktruppen hadde planlagt å senke skulpturen i havet, men lokale krefter (bl.a. Kjell Stenhaug og flere barn) lenket seg fast og umuliggjorde dette. Turisten fikk sin plass på pynten utenfor hotellet, og der har han skuet ut over Rokkvika og hurtigruteleia siden den gang.

Turisten og prosjektet han var resultatet av har vært mye omtalt, diskutert og avbildet i kunstverdenens sfærer, mens her i Stamsund har han blitt en del av samfunnet, en del av kulturen - og en av oss. Vi har tatt godt vare på ham, men vinteren 2019 bukket han under for vinterstormen og gikk i bakken. Det ble gjennomført en verdig minnestund med korps, taler og blomsternedleggelse våren 2019. Nå samles baktruppen igjen for første gang på 9 år, og denne gjenforeningen har noe med Turisten å gjøre. Vi regner som vanlig med en stor overraskelse!

Baktruppen var et av Nordens mest fremgangsrike kompanier, etablert i Bergen i 1986, og nedlagt i 2011. Etter deres internasjonale gjennombrudd, som regnes å være deres versjon av Heiner Müllers Germania Tod in Berlin i 1989, var de ettertraktede på spillesteder over hele i verden.

Engelsk
The legendary performing arts collective Baktruppen returns to Stamsund! Few, if any performing arts groups have ever caused more dispute and outrage, but also joy and amazement. Baktruppen has visited Stamsund frequently with their performances, often in collaboration with Stamsund Teaterfestival, but even before the festival came into existence they were here with their show “SuperPeer”. 

Our most vivid memory perhaps is “Stamsundundersøkelsen”, where our little fishing village was gifted the beloved statue “Turisten”. Baktruppen planned to sink the statue into the ocean, but that was unacceptable to the local audience. And it was made almost impossible when Kjell Andberg Stenhaug and several local kids chained themselves to the statue. So Baktruppen wisely surrendered to the local forces and agreed to put the statue up on the hill in front of the hotel, where he has been watching over Rokkvika and the harbour ever since.

“Turisten” and the project that gave birth to him, have been the source of many discussions and arguments in the art world, but for us, here in Stamsund, he has become a part of our culture and community - he is one of us. We have taken good care of him, but unfortunately, during the winter storm of 2019 he was knocked down. When spring came, we held a proper memorial with speeches, music and flowers.

Now, for the first time in 9 years, Baktruppen are gathering the troops and once again “Turisten” will be the centre of attention. As usual we can expect a big surprise.

Baktruppen was one of the most successful companies in the Nordic countries, established in Bergen 1986 and disbanded in 2011. After their international breakthrough which is considered to be their version of Heiner Muller's “Germania Tod in Berlin” in 1989, they were sought after all over the world .