Stacks Image 7
MÅRTEN SPÅNGBERG THE CLIMATE
maleri: Mårten Spångberg
varighet/duration 80min


fredag/friday 31.05. 19.30
FIGURTEATRET

lørdag/saturday 01.06. 19.30
FIGURTEATRET


THE CLIMATE
“Jack nodded and Wilhelm started to preens his feathers”

K. Colling Nielsen

With and by: Liza Baliasnaja, Sidney Barnes, Misha Downey, Sara Ludi, Moya Michels, Mårten Spångberg
Assistent: Marika Troili

Supported by The Norwegian Art Council, The Swedish Art Council and PAF
Co-produced by: Stamsund International Theatrefestival

“The Climate” is the first part of a trilogy addressing relations between dance and ecology. The project researches alternative narratives concerning ecology and its relations to the body, understood as a possible intermediary between modalities of organising life. In what ways can dance function as a laboratory for how we can approach the world differently? Perhaps what is needed is not to regulate life as we know it but to labour for the possibilities of new forms of life. Not climate change but a change of the climate, climate being what all beings, creatures, animate and inanimate share and contribute to. It’s not a matter of commitment to save the world but instead a letting go of established dichotomies between for example nature and culture, work and leisure, intuition and science, human and non-human, subject and object that together have in common to distance and compartmentalise the anthropocentric.
Together with a group of five dancers these and other questions has been folded into practices that aim at shifting or even changing what determines the ecologies of dance, choreography and aesthetic experience - ecologies that contribute to the climate, and ultimately what it means to exist.
“The Climate” is a dance for you and a dancing together, a little bit of hope that things can be otherwise.

With and by: Liza Baliasnaja, Sidney Barnes, Misha Downey, Sara Ludi, Moya Michels, Mårten Spångberg
Assistent: Marika Troili

Supported by The Norwegian Art Council, The Swedish Art Council and PAF
Co-produced by: Stamsund International Theatrefestival
—————
The Climate

“Jack nickade och Wilhelm började putsa sina fjädrar”

E. Colling Nielsen

”The Climate” är första delen i en trilogi som adresserar dans relation till ekologi.
Klimatet är inte ett mischmasch gaser som omsluter vår jord. Det är det minsta och största, samtidigt där ute alldeles för stort och inne mig både när jag andas in och ut. Klimatet är vår världs ursprung, en oändlig mix av föremål och fenomen, närvarande, förlorade och framtida. Ett slags metafysiskt hopkok som existerar tack vare att alla element i omgivningen på sammagång blandas samman och kan identifieras, förenade vare sig genom form, innehåll eller sammanhang utan ett delat och gemensamt klimat. ”The Climate” tar som utgångs alternative narrativ för hur vårt ekosystem existerar och utforskar hur dans och koreografi i sig självt utgörs av formbara ekologier. Kanske är det så att människan under långa tider har försökt att bekämpa och göra sig oavhängig klimatet istället för att lyssna till och förändra dess förutsättningar inifrån. Om dans liksom vi människor också är del av klimatet innebär inte det att vi dansar dansen lika mycket som dansen dansar oss? Är dansteknik, komposition och metoder något som avlägsnar oss från dansen, gör den främmande och stum på samma sätt som vi använt verktyg för att distansera oss från naturen.
”The Climate” utforskar våra sköra relationer till ursprung, tillhörighet och förtroende genom kroppen och dansen som del av en kosmisk andning. En dans engagerad av fem dansare och av oss tillsammans. En strimma hopp om att det kan vara annorlunda så länge vi tillåter oss att släppa taget och hänge oss åt klimatet.