Stacks Image 5
CAMILLA VATNE BARRAT-DUE D/S HAVSKÅREN
picture Camilla Vatne Barrat-Due
torsdag/thursday 28.05. Opening-concert 18.00 
with Tropical Contact High
sound installation
19.00- 22.00
fredag/friday 29.05
sound installation 12.00- 18.00
Tropical Contact High + guest 18.00
SCENE X

Norsk

Tropical Contact High er en konsert, en performance og en installasjon på samme tid. Camilla har fått et stort rom til disposisjon, der hun rigger opp sin teknikk og sine instrumenter. Første del er en konsert-performance der hun bl.a. synger og spiller live sammen med Tropical Contact High. Etter en time trekker hun seg tilbake og rommet fortsetter å leve og spille videre av seg selv i flere timer. Man kan overvære konsert-performancen, eller besøke installasjonen etter konserten.

Camilla Vatne Barrat-Due er en norsk musiker, komponist og performance artist basert i Berlin. Hun er en del av kunstnerkollektivet Lecken Berlin som også bidrar med flere prosjekter under årets festival. Camillas hovedinstrument er trekkspill, og i tillegg til å utvikle egne prosjekter har hun de senere årene jobbet sammen med kunstnere som Marie Ursin, Eirik Fauske og Ingri Fiksdal. 

Engelsk
Tropical Contact High is a concert, a performance and an installation. Camilla has been given a huge space, where she installs her equipment and instruments.The first part is a concert-performance where Camila sings and plays live togheter with Tropical Contact High. After an hour she retreats and the room continues to play on itself for several hours. You can attend the performance-concert or visit the installation afterwards.

Camilla Vatne Barrat-Due is a Norwegian musician, composer and performer based in Berlin. She is a member of the art collective Lecken Berlin which is contributing with several projects to this years festival. Camilla’s main instrument is the accordion and in addition to developing her own projects lately she has collaborated with artists like Marie Ursin, Eirik Fauske and Ingri Fiksdal.   

Check out more Camilla Vatne Barrat-Due:
http://camillabarrattdue.com/
https://www.instagram.com/camilla_barratt_due/