Stacks Image 5
LIV KRISTIN HOLMBERG Vi Fremmede
foto Alexander Ziegler
Forestillingens 120 min. 

torsdag/thursday 30.05. 20.00, 22.00 and 24.00
STAMSUND KIRKE

Vi Fremmede

Et vigselsritual for vår tid.
premiere: 30. mai 2019.
Transport: Det vil bli satt opp transport fra festivalkontoret til Stamsund kirke ti minutter før forestillingsstart (kl. 19.50, kl 21.50 og kl 23.50) Publikum vil bli fraktet tilbake til sentrum etter forestillingen.
gifte: gi til ektemake; i refleksiv form: inngå ekteskap, holde bryllup. Av norrønt gipta, som egentlig betyr «gi (sin datter) bort i ekteskap»

VI FREMMEDE- en performativt utforskning av vigselsliturgien

De forestillinger som finnes i vår kultur knyttet til kjærlighet er avgjørende for hvordan vi lever våre liv, i våre forhold, i våre familier. Temaet har blitt underbelyst i vår filosofihistorie. Hvorfor er det slik at det fortsatt produseres så mye smerte i kjærlighetens navn? For hva er det å elske?
Dette scenekunsteksperimentet er et forsøk på å skape nye forestillinger om kjærlighet.
Forestillingen
Vi Fremmede inngår i Liv Kristin Holmbergs kunstneriske forskningsprosjekt Kunstliturgien- en undersøkelse av ritualet som kunstnerisk form, og kirkerommets potensial som kunstarena. Hennes bakgrunn som organist danner springbrett for en mangeårig, performativ praksis- der hun konkret tar utgangspunkt i kantor (organistens) rolle som ritualmester og videreutviklet denne performative rollen i hennes arbeider. I denne praksisen springer prosjektet Kunstliturgien ut. Overordnet kan man si at forskningsprosjektet er undersøkelse av kunstens potensial som stedsforandrende kraft. Parallelt er det en undersøkelse av forholdet mellom tro og kunst, estetikk og religion. Prosjektet har også en spirituell og eksistensiell ambisjon: Kunstliturgien er en undersøkelse av kunstens transformerende dimensjon.
Den egenutviklede
Kunstliturgien tar utgangspunkt i de kristne ritualer og sakramenter. Prosjektet kunne like gjerne hatt fundament innenfor en annen religiøs praksis. Den kristne kirke har ingen eksklusiv status som kultisk rom. For å innstifte en ny kult, hellighet, verdensorden, er det en gammel strategi å bygge videre på eksisterende hellige handlinger, steder og tankegods. Et kjent eksempel er hvordan innstiftelsen av nattverden var betinget av et allerede eksisterende jødisk ritual. Slik er også Holmbergs strategi. Ved å ta utgangspunkt i ulike ledd i den kristne liturgien og bruke det som dramaturgisk skjelett for hennes performancer. Det handler om, på utopisk vis, å fortelle en “ny” historie innenfor en allerede eksisterende rituell struktur.
Forestillingen har fundament i Emmanuel Lévinas og Martin Bubers filosofi og visjoner og avhandlingen Møtet med den fremmede av Rune H. Skoe.
Kort bio:
Liv Kristin Holmberg har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki. Hun har en tverrkunstnerisk praksis i grenselandet mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig fokus på utopisk-filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Hun bor og arbeider i Oslo og Berlin. www.livkristinholmberg.no
Medvirkende i forestillingen:
Hanna Barfod (1981) er utdannet skuespiller fra Akademi for Scenekunst (Fredrikstad) og teaterpedagog fra Kunsthøyskolen i Oslo i tillegg til utdanning innen samtidsdans (Høyskolen for Dansekunst i Oslo) og film (European Film College i Ebeltoft). Barfod har utforsket tverrestetiske uttrykk i flere tidligere produksjoner, bl.a. i samarbeid med Liv Kristin Holmberg.
Janne Aass har en MA i litteraturvitenskap, mellomfag i teatervitenskap og er utdannet på dramalinjen ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Hun har skrevet stykker for institusjonsteater og jobbet med aksjonsteater siden 70-tallet og i flere år med performance. I sine arbeider fokuserer hun på eksistensen i lys av håp og drøm. Hun bruker ofte dagbøker og almanakker som referanse og undring over levd liv i et absurd perspektiv.
  1. Mathias Gillebo
Mathias Gillebo engasjeres jevnlig til oratorier, pasjoner og messer med ledende dirigenter og orkestre, og er bl.a. en etterspurt Bach-evangelist. På scenen har han gjort flere operaroller, bl.a. ved Den Norske Opera & Ballett. Gillebo er også utdannet teolog med en avhandling om hvordan musikk virker på tenkning og språk. Han er ansatt ved Norges Musikkhøgskole der han tar doktorgrad om sang og etikk med prosjektet: «To Sing Reality: Singing as Ethical Demand and Public Discourse».
FLea Agathe Basch har sitt utgangspunkt i scenekunst og har medvirket i flere ulike kompanier i det frie feltet. Hun har blant annet arbeidet med kompanier som Verk, Claire de Wangen produksjoner, Ida Müller / Vegard Vinge m.m. Hennes praksis omfatter også videokunst, installasjon og performance.
Marianne Stranger arbeider med visuelle og auditive kunstformer som scenografi, installasjon, performance, skulptur, lydkunst og popmusikk. I Strangers konseptuelle arbeider er ofte komposisjonen av det musikalske og det visuelle er likestilt. For mer info se: http://www.missmariannestranger.net/
Marie-Louise Andersson (1980, DK) bor og arbejder i Berlin. Hun er uddannet i billedkunst fra The Icelandic Academy of the Arts i Reykjavík, og fra Konstfack i Stockholm og i tekstil fra Kolding Designskole.
Marie-Louise debuterede med sin kunstpublikation Foamlab i Printed Matter ink. (New York, USA).
Hun har performet på Badesøen festival by The Lake Radio (Albertslund, DK), og under Malmö gallerinat med performanceduo’en Barbara & Marie-Louise som del af Make Sound residency på Inter Arts Center i samarbejde med Dansk Komponistforening (Malmö, SE).
Marie-Louise har endvidere optrådt på Transmediale i Haus der Kulturen der Welt (Berlin, DE), på Tectonics Music Festival i BBC City Halls (Glasgow, GB).
Hun udstiller aktuelt på Statens Museum for Kunst i København som en del af Goodiepals permanente samling.
https://www.marielouiseandersson.com/

Assistenter: Johanna Nyström, Marianne Lauritsen.