Stacks Image 7
METTE EDVARDSEN & MATTEO FARGION PENELOPE SLEEPS
tegning: Iben Edvardsen
varighet/duration 90 min

torsdag/thursday 30.05. 18.00
TEATER NOR STOR


Penelope Sleeps
Penelope Sleeps is an opera in essay form by Mette Edvardsen and Matteo Fargion. The idea for this piece developed out from their first collaboration oslo (2017), a piece by Mette Edvardsen in which Matteo Fargion was invited to write music for a choir. A setting of one long text, the music played an important role in the piece, an anti-choir dispersed amongst the audience and without a conductor. In Penelope Sleeps the experimental approach and work with the format of the medium is still in question. The relation between voice and music, space and scale are important, but perhaps rather than alluding to operatic images we think of drawing lines to trace a horizon. Opera as a starting point, a long hidden and shared secret desire to tackle this medium, although perhaps motivated slightly differently for each of them. The text will be in prose form, like an essay. Essay, from the French essai, meaning to try, to attempt, and opera in Italian meaning ‘work’. So in this ‘trying to work’ a space opens up, bringing the two artists into unknown landscapes while at the same time allowing them to pursue their own artistic paths.
Text: Mette Edvardsen
Music: Matteo Fargion
Performed by Mette Edvardsen, Matteo Fargion and Angela Hicks
Light and technical support: Bruno Pocheron
Production: Mette Edvardsen/Athome, Manyone
Co-production: Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), apap-Performing Europe 2020 - a project co-founded by Creative Europe Programme of the European Union 

Residency& technical support: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussel)
Supported by: Norsk Kulturråd, Norwegian Artistic Research Program – Oslo National Academy of the Arts
Penelope Sleeps er en opera skrevet som et essay av Mette Edvardsen og Matteo Fargion. Ideen for denne forestillingen kom i en forlengelse av deres første samarbeid med oslo (2017), en forestilling av Mette Edvardsen hvor Matteo Fargion var invitert til å skrive musikken for et kor. En lang tekst var satt til musikk, og spilte en viktig rolle i forestillingen, et anti-kor spredt blandt publikum og uten dirigent. I Penelope Sleeps undersøkes mediet opera, fremdeles med en eksperimentell tilnærming. Forholdet mellom stemme og musikk, mellom rom og dimensjon er viktige, men heller enn å jobbe med det karakteristiske ved opera tenker vi på å tegne streker langs en horisont. Med opera som utgangspunkt, et hemmelig ønske om å jobbe med dette mediet, som er motivert ulikt for begge. Teksten skrives i prosa form, som et essay. Essay, fra fransk essai, betyr å forsøke, å prøve, og opera på italiensk betyr å jobbe. Mens vi forsøker å jobbe åpner et rom seg opp, og tar de to kunstnerne med ut i ukjente landskap mens de begge samtidig fortsetter deres egne kunstnerskap.

Tekst: Mette Edvardsen
Musikk: Matteo Fargion
Med: Mette Edvardsen, Matteo Fargion and Angela Hicks
Lys og teknikk: Bruno Pocheron
Produksjon: Mette Edvardsen/Athome, Manyone
Co-produksjon: Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), apap-Performing Europe 2020 - a project co-founded by Creative Europe Programme of the European Union 

Residens& teknisk støtte: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater (Brussel)
Støttet ac: Norsk Kulturråd, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – Kunsthøyskolen i Oslo